ehliyet sınav sorusu

admin
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT TRAFİK VE ÇEVRE
1.
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bölünmüş yol
Soru Açıklaması
2.
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Minibüs
Soru Açıklaması
3.
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
4.
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "C" Harekete hazırlanmasını
Soru Açıklaması
5.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru Açıklaması
6.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Kasisli yola girileceğini
Soru Açıklaması
7.
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "B" Köprüye
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Mopetin giremeyeceğini
Soru Açıklaması
9.
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "D" Ters yönden yola girilmesi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT TRAFİK VE ÇEVRE
11.
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "A" 50
Soru Açıklaması
12.
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Öndeki aracın geçilmesi
Soru Açıklaması
13.
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
14.
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Otomobil
Soru Açıklaması
16.
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Asli kusur
Soru Açıklaması
17.
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "D" Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru Açıklaması
18.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 35
Soru Açıklaması
20.
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
13 ŞUBAT TRAFİK VE ÇEVRE
21.
I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
22.
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yolun genişliği
Soru Açıklaması
23.
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Doğru Cevap: "C" Devlet yolu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Bizi Arayın

Whatsapp Açın
1
WhatsApp
Merhaba