ehliyet sınav sorusu

admin
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
17 ARALIK TRAFİK VE ÇEVRE
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Trafik görevlisi
Soru Açıklaması
2.
Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geçiş yolu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Soru Açıklaması
4.
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Mola verilmeli
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
6.
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
7.
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
9.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
Soru Açıklaması
10.
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
17 ARALIK TRAFİK VE ÇEVRE
11.
Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
Soru Açıklaması
12.
Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
Soru Açıklaması
13.
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
14.
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacakolan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Karşıya geçen yayaya yol vermeli
Soru Açıklaması
16.
I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması
Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "A" LPG
Soru Açıklaması
18.
Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
Doğru Cevap: "D" Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
Soru Açıklaması
19.
Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
Doğru Cevap: "C" Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Soru Açıklaması
20.
I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme
Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
17 ARALIK TRAFİK VE ÇEVRE
21.
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
Doğru Cevap: "D" Çevre koruma
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
23.
I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Bizi Arayın

Whatsapp Açın
1
WhatsApp
Merhaba