27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları

admin
Temmuz 12, 2017
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
27 AĞUSTOS TRAFİK VE ÇEVRE
1.
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru Açıklaması
2.
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bağlantı yolu
Soru Açıklaması
3.
• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.


Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında
Doğru Cevap: "A" Sarı
Soru Açıklaması
4.
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
5.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Gizli buzlanma
Soru Açıklaması
6.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "A" Ana yol-tali yol kavşağına
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "B" Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
Soru Açıklaması
9.
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Doğru Cevap: "C" Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru Açıklaması
10.
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 4.5
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
27 AĞUSTOS TRAFİK VE ÇEVRE
11.
I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi


Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
12.
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız 3
Soru Açıklaması
13.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
14.
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
15.
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru Açıklaması
16.
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
Doğru Cevap: "A" Kask
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
Doğru Cevap: "B" Kavşaklarda geçiş hakkına
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru Açıklaması
19.
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
20.
I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
27 AĞUSTOS TRAFİK VE ÇEVRE
21.
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
Doğru Cevap: "A" Hızı viraja girmeden önce artırmak
Soru Açıklaması
23.
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bizi Arayın

Whatsapp Açın
1
WhatsApp
Merhaba