13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

admin
Aralık 4, 2016
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
14 MAYIS TRAFİK VE ÇEVRE
1.
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru Açıklaması
3.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
Doğru Cevap: "A" Jandarma Genel Komutanlığı
Soru Açıklaması
4.
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hemzemin geçit
Soru Açıklaması
5.

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Soru Açıklaması
6.
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" Sağdan ana yola girişi
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Motorlu taşıt giremez.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
14 MAYIS TRAFİK VE ÇEVRE
11.
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru Açıklaması
12.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
13.
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 0,50
Soru Açıklaması
14.
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
15.
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" Otomobil
Soru Açıklaması
16.
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru Açıklaması
18.
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
19.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
14 MAYIS TRAFİK VE ÇEVRE
21.
I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" II - I - IV - III
Soru Açıklaması
22.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
Doğru Cevap: "D" Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
Soru Açıklaması
23.
I. Yaya yollarında sürülmesi yasaktır.
II. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerleri taşınabilir.
Yukarıda bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin güvenli kullanımıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I. doğru, II. yanlış
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bizi Arayın

Whatsapp Açın
1
WhatsApp
Merhaba